Vereniging Lokale Fietsmaatjes Nederland

De Vereniging Lokale Fietsmaatjes Nederland is een vrijwilligersorganisatie en is op 25 juli 2022 opgericht om elkaar als Lokale Fietsmaatjes te helpen bij de uitdagingen die elke zelfstandig opererende Lokale Fietsmaatjes Organisatie vroeg of laat ondervindt.

Hierbij uitgaand van duurzame ontwikkeling van bestaande Lokale Fietsmaatjes Organisaties. Ervaringen, ideeën en informatie worden ‘om niet’ met elkaar gedeeld, evenals handleidingen, procedures et cetera. Na de opstart wordt verduurzaming en borging steeds belangrijker.

De Vereniging vervult hiervoor de rol van het platform voor en spreekbuis van de Lokale Fietsmaatjes in Nederland.

De Vereniging richt zich vooral op belangenbehartiging van bestaande Lokale Fietsmaatjes en onderlinge uitwisseling van ideeën en ervaringen. De Vereniging doet dit onder meer door platformactiviteiten als netwerkbijeenkomsten, onderzoeken, werkgroepen, website en whatsapp-groepen. Om lid te worden van de Vereniging moet een lokale organisatie voldoen aan de acht kernwaarden en deze onderschrijven. Aanmelden kan bij de secretaris van de Vereniging (secretaris@VerenigingLokaleFietsmaatjesNederland.nl).