Werkgroepen

Vanuit de leden kunnen zaken opgebracht worden die om een weloverwogen advies of oplossing vragen. Daartoe heeft de Vereniging diverse (vaak tijdelijke) werkgroepen samengesteld. Alle leden van de werkgroepen bestaan uit vrijwilligers van de Lokale Fietsmaatjes Organisaties. Ze worden door de leden van de vereniging ingesteld en na afronding weer opgeheven.

De deelnemers van de werkgroepen stellen het doel samen vast, de termijn waarop beoogd wordt tot afronding te komen, maken plannen, voeren die uit en rapporteren aan de ledenvergadering na advies aan het bestuur te hebben uitgebracht, en heffen bij afronding de werkgroep op. De werkgroepen hebben, overeenkomstig mandaat van de ledenvergadering, zo nodig contact met alle steakholders, Elk bestuurslid krijgt een werkgroep als aandachtsgroep toegewezen ter bevordering van de voortgang, afronding en opheffing.

  • De werkgroep Fietsen en fabrikanten houdt zich bezig met verbeteringen en aanpassingen aan bestaande en toekomstige duofietsen. 
  • De werkgroep SamenFietsen en Het Rooster houdt zich bezig met met verbetering van de huidige rooster- en reserveringssystemen.
  • De werkgroep Verzekeringen en financiën onderzoekt en adviseert welke verzekeringen voor Lokale Fietsmaatjes wenselijk zijn en of collectieve afsluiting voordeel kan bieden.
  • De werkgroep Organisatie onderzoekt en adviseert over de optimale lokale organisatie.