Statutaire gegevens

De Vereniging Lokale Fietsmaatjes Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK nummer: 87171570.

We zijn een rechtspersoon met RSIN: 864224783.

Adres van de Vereniging is: Buitengaats 30, 1186 MC Amstelveen

Bankrekening nummer is: NL24 RABO 0318 4563 46 t.n.v. Vereniging Lokale Fietsmaatjes Nederland.

De Vereniging Lokale Fietsmaatjes Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder RSIN 8642.24.783.
Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Alle bestuurders zijn onbezoldigde vrijwilligers en tevens bestuurslid van hun lokale Fietsmaatjes organisatie.